Rozdělení lokálních nosičů antibiotik

A. LOKÁLNÍ ANTIBAKTERIÁLNÍ PREPARÁTY bez nutnosti přidání antibiotika (mají antibakteriální účinek daný fyzikálně chemickými vlastnostmi

 1. nevztřebatelné
 2. vztřebatelné
  B. LOKÁLNÍ NOSIČE ANTIBIOTIK
 3. nevztřebatelné
  i. krátká doba účinnosti
 • továrně zvolené antibiotikum
 • možnost volby antibiotika
  ii. dlouhá doba účinnosti
 • továrně zvolené antibiotikum
 • možnost volby antibiotika
 1. vztřebatelné (biodegradabilní)
  a. osteokonduktivní (nahrazující, vytvářející strukturu, skelet)
  i. krátká doba účinnosti
 • továrně zvolené antibiotikum
 • možnost volby antibiotika
  ii. dlouhá doba účinnosti
 • továrně zvolené antibiotikum
 • možnost volby antibiotika
  b. osteoinduktivní (které ovlivňují dělení, růst a diferenciaci kostních buněk)
  i. krátká doba účinnosti
 • továrně zvolené antibiotikum
 • možnost volby antibiotika
  ii. dlouhá doba účinnosti
 • továrně zvolené antibiotikum
 • možnost volby antibiotika
  c. inertní (s možností aplikace i do měkkých tkání)
  i. krátká doba účinnosti
 • továrně zvolené antibiotikum
 • možnost volby antibiotika
  ii. dlouhá doba účinnosti
 • továrně zvolené antibiotikum
 • možnost volby antibiotika
  V Praze 4.2 2018 prof. MUDr. David Jahoda CSc.

Napište nám