Přeprava zboží společnosti Medarthros

Zboží společnosti Medarthros (výrobce Tecres SPA / Itálie / EU) je přepravované při kontrolované teplotě a při podmínkách, které zaručují, že bude zachována jeho kvalita. Vždy jsou dodrženy teploty pro skladování a přepravu, jež doporučuje výrobce, což splňují jak skladovací, tak přepravní řízení.

Skladovací a distribuční praxe splňuje předepsané teplotní limity jež jsou předepsány výrobcem a které jsou monitorovány a pravidelně kontrolovány. Kontrolní zařízení jsou kalibrována a kontrolována v předepsaných časových intervalech.

Produkty distribuované společností Medarthros s.r.o. jsou označeny potiskem obalu a informací na českém manuálu „neskladujte nad 25°C a při vlhkosti přesahující 70°C“.

Přeprava zboží, která vyžaduje pokojovou teplotu, je většinou uskutečňována v neizolovaných vozidlech nebo kontejnerech, což znamená, že zboží je vystaveno vlivu okolní teploty.

Náž režim kontrolované teploty zajišťuje, že zboží se nedostané do styku s extrémně vysokými a nízkými teplotami ani nadměrnou vlhkostí.

Tímto společnost Medarthros s.r.o. deklaruje, že výrobky společnosti TECRES jsou skladovány a distribuovány při teplotách nepřesahující 25°C a vlhkosti nepřesahující 70%.

Napište nám